Monday 25 November 2013

Lleida Climbs 2nd Edition!


Stop press: we are pleased to announce the release of the second edition of Lleida Climbs!
The second edition features 424 pages — 88 more than the first book— and lists almost 50% more routes. Many of these are situated on newly developed sectors in zones such as Camarasa, Alòs de Balaguer and Abella de la Conca.
We would like to point out that proceeds from the first guidebook — both from advertising revenue and sales of the book itself — have played an important role in financing development of many of the new sectors, and would like to extend our sincere thanks to all our sponsors and customers.

Lleida Climbs, 2a. edició !!
Últimes notícies: tenim el plaer d'anunciar-vos que acaba de sortir a la venda la segona edició de la guia Lleida Climbs !
Aquesta segona edició, té 424 pàgines - 88 més que l'anterior - i inclou almenys un 50% més de vies. Moltes d'aquestes se situen en sectors totalment nous en zones com Camarasa, Alòs de Balaguer i Abella de la Conca.
Voldriem destacar que gràcies als guanys de la primera edició - ja sigui per la publicitat inserida o a les vendes de la guia - hem pogut finançar l'equipament de molts dels nous sectors que us oferim, i voldriem donar les gràcies i el més sincer agraïment als nostres sponsors i compradors de la nostra guia.
 
Lleida Climbs, 2a. edición !!
Últimas noticias: tenemos el placer de anunciaros que acaba de salir a la venta la segunda edición de la guía Lleida Climbs !
Esta segunda edición, tiene 424 páginas - 88 más que la anterior - e incluye al menos un 50% más de vías. Muchas de estas se sitúan en sectores totalmente nuevos en zonas como Camarasa, Alòs de Balaguer y Abella de la Conca.
Quisiéramos destacar que gracias a las ganancias de la primera edición - ya sea por la publicidad o por las ventas de la guía - hemos podido financiar el equipamiento de muchos de los nuevos sectores que os ofrecemos, y quisiéramos dar las gracias y nuestro más sincero agradecimiento a los spónsores y a los compradores de nuestra guía.